Hultgren Consulting startades utifrån en vision med två skilda perspektiv. Visionen om att erbjuda klienter tjänster med helhetsansvar, att vara den lilla samarbetspartnern som ser den stora helheten. Dels utifrån ett ekonomiskt sifferperspektiv och dels utifrån ett perspektiv som fokuserar på mjuka värden med personal, människan, i centrum.

Tillsammans med våra medarbetare och kunder fortsätter vi att vara sanna mot vår vision och jobba långsiktigt för ett hållbart företagande.