Vår vision – din framgång!

Vi erbjuder HR-konsulttjänster inom operativ nivå där erfarenheter finns från olika affärsdrivna verksamheter såsom IT, konsultverksamhet, läkemedelsindustri, oljebransch och rekryteringsbolag.

Som din HR-partner stödjer vi dig i ditt arbete med att utveckla verksamheten till framgång. Vi kan göra punktinsatser eller utföra heltidsuppdrag som ex. interimslösning under en tid.

Vi erbjuder HR-tjänster såsom:

Konflikthantering

Chefscoaching

Förhandling

Förändringsledning

Avveckling

Värderingsarbete

Arbetsmiljö

Rehabilitering

Arbetsrätt

Vi anpassar våra insatser och kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov. Sådana anpassningar kan vara när verksamheten behöver införa eller förändra HR-processer, personal- och verksamhetsförändringar eller andra strategiska förbättringar inom HR-spektrat.